Photos

Recent Photos 2024
Rayara Vardhanti 2024
Shivaratri 2024
Madhwa Navami 2024
Purandara Utsava 2024
2023
Deepavali & Tulasi Kalyana 2023
Swamiji visit 2023
Navaratri 2023
Janmashtami 2023
Aradhana 2023
Nagapanchami 2023
Rukmini Kalyana 2023
Shivaratri 2023
Purandhara Sangeetotsava 2023
Madhwa Navami 2023
2022
Dasavani concert
Swamiji visit 2022
Swamiji visit 2022
Aradhane 2022
2021 and before